Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Beskrivning

Department of Arts and Cultural Sciences (course HTXH02)


Period2018 sep2019 jan
På besökDepartment of Arts and Cultural Sciences, Lund University

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi