Design av ett AI-baserat beslutsstöd för diagnostik av vuxna patienter som söker på en akutmottagning för andningssvårigheter

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Beskrivning

Presentation av ett avhandlingsdelarbete på ett AIR Lund-möte
Period2020 nov. 3
VidHälsa i ett tvärvetenskapligt perspektiv
OmfattningLokal

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan klinisk medicin
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Medicinteknik

Fria nyckelord

  • Akutsjukvård
  • Akutmottagning
  • Maskininlärning
  • Machine learning
  • Artificiell intelligens
  • Dyspné
  • Andningssvårigheter