Disrupted Waste Flows in a Broken World: A Critical Ethnography of the Circular Economy (DECAY)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Period2022 sep. 12025 aug. 31
Arbete förFinlands akademi, Finland
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi