Dokument på gränsen

Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Beskrivning

Corona-pandemin har inneburit att människors rörelser inom och mellan länder kontrolleras mer intensivt än förut. Detta har gett ett uppsving för nationella gränsers betydelse. I det här samtalet diskuterar medverkande de ojämlika effekter som intensifierad gränskontroll får, med utgångspunkt i konkreta exempel från Öresundsregionen. Här har inskränkningar gjorts i vem som kan resa mellan Danmark och Sverige. En kategori människor som under sommaren hade rätt att passera gränsen från Sverige till Danmark - ifall de hade rätt dokumentation - var personer i ett ”stadigvarande kärleksförhållande”. Vad den danska polisen menar är ett sådant förhållande framträder på blanketten som de tog fram för detta syfte: Erklæring om kæresteforhold til brug for indrejse.

I detta panelsamtal problematiserar vi de kategorier som finns på blanketten och relaterar dem till normer som kommer till uttryck också i andra dokument, både svenska och danska, som krävs för passage över gränsen. Vilka typer av intimitet och relationer är sanktionerade? Vad får de byråkratiska kategorierna för konsekvenser för människors möjligheter och framtid? Vilka lärdomar kan vi för framtiden dra av den blixtbelysning av gränsen som vi fått under corona-pandemin: Kommer krisen innebära en skjuts framåt för inkluderande initiativ eller kommer fler skiljelinjer dras upp för vilka liv som är välkomna?
Period2020 okt. 14
EvenemangstitelFramtidsveckan 2020: Krafter i rörelse
Typ av evenemangAnnan
OmfattningLokal