Dragna värjor, vådaskott och likkistor på vift – nedslag i den akademiska brottskrönikan

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Beskrivning

Redogörelser för fyra brottsfall av varierande allvarlighet begångna av studenter vid Lunds universitet från 1600-tal till 1700-tal; baserat på originalhandlingar i Lunds universitetsarkiv. Föredraget ursprungligen avsett att hållas tillsammans med arkivarie Henrik Ullstad som varit med och utformat det, men som fick förhinder det aktuella datumet.
Period2023 apr. 27
VidLunds universitetshistoriska sällskap (LUHS), Sverige
OmfattningLokal

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

  • brott
  • akademisk jurisdiktion
  • universitetshistoria
  • studentliv
  • Lunds universitet
  • Lokalhistoria