Economic and Industrial Democracy (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2022 aug. 312022 okt. 31
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0143-831X
OmfattningInternationell