Economic Change and Restructuring (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Manuscript number ECOP-D-23-00801
Period2023 nov. 14
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1574-0277
OmfattningInternationell