Emerald Group Publishing Limited (Förlag)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2018
Typ av förlagFörlag

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi