Empirical Software Engineering (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2010 aug. 24
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1382-3256