Entrepreneurship Theory and Practice (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Period2019 aug. 1 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1042-2587
OmfattningInternationell