Eranos (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Jag har granskat 12 artiklar för bl.a. Eranos; Aigis, Opuscula. Annuals of the Swedish Institutes of Athens and Rom.
Period2008 dec. 12018 dec.
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0013-9947
OmfattningInternationell