ESC Heart Failure (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Peer reviewer for article Public assistance in patients with acute heart failure: a report from the KCHF registry by Yuji et al

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ehf2.13898
Period2022 jan. 18
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2055-5822
OmfattningInternationell