Ethnography in Grey Zones

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Beskrivning

Workshopens var ett heldagsarrangemang med inbjudna nordiska gäster. Dess huvudsakliga syfte var är att diskutera ingångar till att metodologiska och teoretiskt utveckla fältet gråzonsetnografi och reflektera över följande möjliga frågor:
• Vad innebär gråzonsetnografi och hur förhålla sig olika discipliner till begreppet och metoden? Är det en vedertagen metod och hur kan den definieras?
• Vad innebär gråzonsetnografi i kulturvetenskaplig forskning, för hantera skilda fält och frågeställningar – i historisk forskning utifrån arkivmaterial; i forskning om sociala media; genom fältarbeten i olika samhällsmiljöer?
• Finns det problem och dilemma förknippade med gråzonsetnografi och hur hanteras de ur:
1. forskningsetiskt och juridiskt perspektiv (Lag om etikprövning)
2. kunskapsreflexivt perspektiv (delaktighet, makt osv.)
• Finns det fördelar med gråzonsetnografi och hur hanteras de?
1. Vilken agenda har vi som forskare?
2. Vilket ansvar?
3. Beskrivning och/eller konkreta insatser?
Period2015 dec. 16
Typ av evenemangKonferens
PlatsLund, SverigeVisa på karta
OmfattningInternationell