European Journal of Cultural Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2016 juli 7
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1367-5494