European Journal of Philosophy in Arts Education (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Peer-review of submitted article for European Journal of Philosophy in Aarts Education
Period2022 apr. 25
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2002-4665
OmfattningInternationell