European Journal of Social Work (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2021 okt.2021 dec.
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1369-1457
OmfattningInternationell