European Review of Economic History (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2018 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1474-0044

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia