European Societies (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Review of an article submitted to European Societies
Period2021 feb.
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1461-6696
OmfattningInternationell