European Urban and Regional Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2013 juni 62014 juni 6
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0969-7764