Examinator av examensarbeten inom ämneslärarutbildningens kompletterande pedagogiska utbildning (KPU)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

Period2020
VidInstitutionen för utbildningsvetenskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Fria nyckelord

  • educational sciences
  • sociology
  • KPU