Executive Committee Member, International Communication Division

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Period2014 apr. 12016 mars 31
Arbete förInternational Studies Association

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kommunikationsvetenskap