Exploring yeast as a cell factory for the production of carboxylic acids and derivatives.

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Period2017 juni 16
Examinerad/handledd person