Färre sånglärkor och talltitor i Västmanlands natur

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Beskrivning

*Under de senaste tio åren är det fler fågelarter som minskar än ökar i antal i Västmanland, säger Martin Green från Västerås, fågelforskare som inventerar Sveriges fåglar.

*Hårt skogsbruk och ett likartat jordbruk hotar specialiserade arter.

*"Framförallt sådana arter som är kopplade till jordbrukslandskapet, som sånglärka, och sådana arter som är kopplade till den brukade skogen, som talltita", säger han.

Period2021 dec. 23
VidSveriges Television (SVT), Sverige