Beskrivning

Den svenska fågelkartan ritas om i en allt snabbare takt. Värme-älskande fågelarter flyttar in söderifrån, samtidigt som fåglar som måste ha det svalare trängs undan norrut. Fågelarterna blir fler, men för vissa finns farhågor.
– Det är hisnande vilka förändringar som sker, säger Åke Lindström, biologi professor vid Lunds universitet.
Period2023 apr. 252023 apr. 26
VidTT Nyhetsbyrån, Sverige