Fika-till-fika WS: AI i offentlig sektor

 • Larsson, S. (ordförande)
 • Wisbrant, J. (värd)
 • Ledendal, J. (presentatör)
 • Sara Leckner (presentatör)
 • Annika Nilsson (presentatör)
 • Anders Westerlund (presentatör)
 • Anne Kaun (presentatör)
 • David Magård (presentatör)
 • Ragnar Andersson (presentatör)
 • Karolina Windell (presentatör)

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Beskrivning

Den 28 April följde vi upp det spår vi höll i november (2021) på Internetdagarna med en öppen, tillgänglig - och gratis - session om AI och automatiserat beslutsfattande i offentliga sektor. Färska resultat presenterades från både pågående, nya och avslutade forskningsprojekt, om medborgares perspektiv i tre länder, om juridik och kommunal datahantering, och om professionella perspektiv på att inkludera AI-system och automatiserat beslutsfattande i sjukvårdspraktik. Vi fick ta del av en nyligen publicerad kartläggning utifrån diskrimineringsperspektiv (rapport från DO).

Vi följde också upp vad som händer i det regeringsuppdrag som syftar till att främja AI i den offentliga förvaltningen. Det nya forskningsprojektet The Automated Administration: Governance of ADM in the public sector presenteras av projektledare Stefan Larsson, som också var moderator för evenemanget.

Forskare från både juridiska, tekniska och humanistiska discipliner närvarade, såväl som myndighetsrepresentanter.

PROGRAM

10.15 Förmiddag på plats i Lund och online)
Forskningsöverblick
Stefan Larsson, forskare i Teknik och Samhälle, LTH, Lunds universitet informerar om dagen och redogör för pågående forskning vid Lund universitet samt ett nytt fyraårigt svensk-finskt forskningsprojekt om styrning av AI och automation i offentlig sektor.

Regeringsuppdrag
David Magård, strateg på Bolagsverket, delar med sig av erfarenheter från pågående regeringsuppdrag om att främja AI i offentlig förvaltning – ett arbete som bl.a. utförs tillsammans med DIGG, Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

Transparens, träning och data – Myndigheters användning av AI och automatiserat beslutsfattande samt kunskap om risker för diskriminering
Jennie Bäckman och Ragnar Andersson båda utredare vid analyssektionen, DO, redogör för deras nyligen publicerad kartläggning om myndigheters användning av AI och automatiserat beslutsfattande samt kunskap om risker för diskriminering.
Presenterades av Karolina Windell.

Människa eller maskin? Medborgarnas perspektiv på automatiserat beslutsfattande i offentlig förvaltning – en internationell jämförelse
Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola, presenterar resultat från pågående enkätstudier i Sverige, Estland och Tyskland.

11.30 Panel och frågestund med föregående talare (Stefan modererar)

13.15 Eftermiddag (på plats i Lund och online)
AI-understödd mammografi
Överläkare och radiolog Kristina Lång beskriver pågående forskning om och för AI-stödd diagnostisering och behandling av bröstcancer. (inspelning). Charlotte Högberg, doktorand i teknik och samhälle, Lunds universitet, utgick ur programmet och Stefan Larsson redovisade resultat från en pågående studie om radiologers inställning till AI-stöd i sitt arbete.

Delning av data inom kommunal förvaltning: rättsliga förutsättningar och kommuninvånarnas attityder
Jonas Ledendal, jur.dr. och universitetslektor i handelsrätt vid Lunds universitet, Sara Leckner, docent och universitetslektor i medieteknik vid Malmö universitet, Annika Nilsson, forsknings- och utvecklingsledare, och Anders Westerlund, affärsutvecklare vid FoU Helsingborg presenterar resultat från ”Datalabbet”, ett av hypoteslabben inom Helsingborgs stads projekt ”Den (ut)forskande staden”.

14.30 Panel och frågestund

15.00 Avslutande fika och mingel (endast på plats i Lund)
Period2022 apr. 28
Typ av evenemangWorkshop
PlatsLund, SverigeVisa på karta
OmfattningNationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Tvärvetenskapliga studier
 • Studier av offentlig förvaltning
 • Juridik och samhälle
 • Övrig annan teknik

Nyckelord

 • AI
 • AI och offentlig förvaltning
 • AI och reglering
 • AI och tillit
 • AI och diskriminering
 • AI och ADM
 • AI och mammografi
 • data och städer