Fiskgjusarna vid sjön Fegen – och den livsviktiga underjorden

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Beskrivning

Konstnären ÅsaLisa Linnman och svampprofessor Anders Dahlberg gräver i jorden som är så viktig för skogen ovanför. Och om att fiskgjusen minskar på en del håll i landet.

Ca 1:11:30 in i programmet handlar det om att det finns flera hot mot fiskgjusarna: Brunare vatten gör det svårare att fånga fisk, störning från friluftslivet, konkurrens från havsörnar och brist på boträd. Men hur går det för fiskgjusarna i Sverige som helhet? Vi ringer upp fågelforskare Martin Green, på Fågeltaxeringen vid Lunds universitet. Det visar sig att det ser väldigt olika ut på olika håll i landet.
Period2023 sep. 9
VidSveriges Radio, Sverige