Forskning om högre utbildning

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

Beskrivning

Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet, tidskriften Högre utbildning och forskarutbildningsnätverket FonSyd bjuder in till en forskningskonferens om högre utbildning i Lund den 15-16 maj 2018.

Högre utbildning är ett viktigt forskningsfält, inte minst i tider av stora förändringar inom sektorn. Svensk forskning om högre utbildning sker inom skilda discipliner och sammanhang, och är i internationell jämförelse liten till omfattningen. Den strukturella och ekonomiska underbyggnaden är svag och de nationella arenorna för diskussion är få. Dessa omständigheter försvårar för forskningen och för kunskapsbildningen inom fältet som helhet. Detta vill vi nu råda bot på genom att bjuda in till konferens i Lund.
Period2018 maj 152018 maj 16
Typ av evenemangKonferens
PlatsLund, SverigeVisa på karta
OmfattningNationell

Fria nyckelord

  • högre utbildning
  • forskning