Forskningsetik mellan professionellt omdöme och juridisk reglering

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Beskrivning

I föredraget kontextualiserar jag dagens svenska forskningsetiska reglering och diskuterar specifik konsekvenserna av att lag och myndigheter definierar vad som är forskningsetiskt problematiskt, i stort sett utan hänsyn till disciplinär specificitet och professionell expertis. Detta innebär att en mycket begränsad biomedicinsk och positivistisk föreställning tillåts definiera vad forskning ”är”, vilket försvårar eller omöjliggör forskningspraktik med andra utgångspunkter. Detta leder till att för professionen nödvändiga samtal om faktiska etiska dilemman i forskningspraktiken osynliggörs, vilket i förlängningen blir ett hot mot god forskningssed. Jag föreslår slutligen en alternativ etisk infrastruktur för samhällsvetenskap och humaniora, en som ligger närmare professionerna och bygger på dialog och stöd snarare än kontroll och tillsyn.
Period2023 mars 1
VidSwedish Research Council, Sverige
OmfattningNationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap