Forskningsnoden Kulturpolitik & kulturarvTema: Kulturarv, minne, cirkulation, hållbarhet

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Beskrivning

Presentatör: Ludwig Qvarnström, lektor i konsthistoria, Institutionen för kulturvetenskaper

Kulturens Konstslöjdanstalt: fackskolorna för trä- och metallarbete
Redan från början av Kulturens verksamhet betonas vikten av att inte bara bevara vårt kulturarv utan även verka för ”hemslöjden och konstflitens fortgående utveckling”. Detta förverkligas 1897 när Konstslöjdanstalten (KSAL) grundas med en fackskola för textilarbete. Tre år senare inrättas även en fackskola för trä- och metallarbete. De ekonomiska förutsättningarna för fackskolorna är dock det konstindustrilotteri som föreningen arrangerade med start 1896. Lotteriet lades ner 1932 tätt följt av KSAL 1934. På seminariet kommer det lyftas frågor kring varför KSAL grundades, i vilken mån verksamheten handlade om ett bevarande av hantverk och/eller utvecklingen av en modern formgivning, samt varför KSAL avvecklades, med särskilt fokus på hårdslöjden.
Period2021 okt. 5
Typ av evenemangSeminarium
PlatsLund, SverigeVisa på karta
OmfattningRegional