Fronesis (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Beskrivning

Also co-editor for special issue on “Robots and Algorithms”
Period2009 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1404-2614

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi