FYSS Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

Beskrivning

Medförfattare i kapitlet om Cancer
Period2017
Arbete förYrkesföreningar för fysisk aktivitet, Sverige

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap