Games and Economic Behavior (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2018
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0899-8256

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi