Geophysics (Tidskrift)

  • Per-Ivar Olsson (peer reviewer)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2016 aug2016 sep
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0016-8033
OmfattningInternationell