Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv. (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för publikationsserie

Beskrivning

Centrum för Öresundsstudier (CORS), Lunds universitet, har i uppdrag att
skapa nätverk, forska och sprida kunskap om Öresundsregionen, gränsstudier
och regionstudier.

Som ett led i detta arbete arrangerar Centrum för Öresundsstudier årligen flera
workshops och seminarier. CORS bjuder in forskare till dessa för att diskutera
angelägna frågor, forskningsansatser och forskningsresultat.

Kunskap om de frågor som behandlas på dessa workshops sprids genom
CORS:s bokserie samt genom denna tidskrift, Gränsløs. Tidskrift för studier
av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.

Gränsløs är tillgänglig via via Lunds universitets Open Journal System (OJS) och är kvalitetsgranskad av ett redaktionsråd.
Period2012 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2001-4961

Nyckelord

 • Öresund
 • Öresundsregionen
 • Danmark
 • dansk-svenska relationer
 • gränser
 • gränsregion
 • gräns
 • region
 • gränsstudier
 • regionstudier
 • Sverige