Grand seminar: The recent IPCC report, extreme weather events and implications for society.

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Beskrivning

Seminariet syftade till att lyfta och diskutera den senaste klimatrapportens resultat och implikationer för samhället, i ljuset av sommarens extrema väderevent. Vi har bjudit in klimatexperter och medförfattare till rapporten, samt forskare från olika discipliner som kommer att belysa rapporten utifrån sina respektive perspektiv. Välkommen att vara med, lyssna och diskutera vilka förändringar som behövs i samhällets olika delar för att vi ska kunna nå klimatmålen!

Seminariet var ett samarrangemang mellan det tematiska samverkansinitiativet LU Land och de två strategiska forskningsområdena BECC och MERGE, med mer än 250 deltagande personer från akademin, samhällsaktörer och intressenter.
Period2021 sep. 16
Typ av evenemangSeminarium
PlatsLund, SverigeVisa på karta