Hållbara inkluderande och klimatresilienta städer

Aktivitet: AnnanUppdragsutbildning

Beskrivning

Programmet Hållbara inkluderande och klimatresilienta städer ges av CEC, ­Centrum för miljö- och klimatforskning, och Raoul Wallenberginstitutet i samarbete med LUCE, universitetets avdelning för uppdragsutbildning.
Programmet berör följande Agenda 2030 mål:
11 - Hållbara städer och samhällen
2 - Ingen hunger
3 - Hälsa och välbefinnande
13 - Bekämpa klimatförändringen
15 - Ekosystem och biologisk mångfald
Period2019 jan.2019 dec.