Hållbarhet och inkludering för internationella stadsplanerare

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Beskrivning

Ett femtontal tjänstemän från Zimbabwe, Turkiet och Indonesien har vidareutbildat sig genom kursen Hållbara inkluderande och klimatresilienta städer på Lunds universitet under hösten.
Period2019 okt. 10