Hårt fiske ger mindre torskar

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Beskrivning

Överfiske, jakt och intensivt jord- och skogsbruk är exempel på några aktiviteter som i en del fall bidragit till att växter och djur reducerats kraftigt och på vissa håll utrotats. Ny forskning visar varför aktiviteter av det slaget kan leda till att hela populationer blir mindre till storleken och att de tvingas börja reproducera sig allt tidigare.
Period2021 mars 2
VidBåtliv, Sverige