Halduskultuur - Administrative Culture (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Beskrivning

A, Noh., W. Drechsler and R. Urinboyev (eds.) (2014) “Islamic Public Administration: First Explorations in the former Second World (and other Regions)”, theme issue of the Administrative Culture 15(2)
Period2014 dec. 1
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1736-6089