Higher Seminar in Art History and Visual Studies at Lund University

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

Beskrivning

Max Liljefors presenterar Riksantikvarieämbetets metodstöd för värdering av
byggnadsanknuten offentlig konst och Ludwig Qvarnström presenterar en Pufendorfansökan på temat ”Public Art and the New Commons: Integrating perspectives on actors, institutions and structures forming public space”.
Period2022 mars 24
Typ av evenemangSeminarium

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Samhällsvetenskap