Higher Seminar in Art History and Visual Studies at Lund University

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

Beskrivning

Slutseminar: Petra Preisler lägger fram sin avhandling med arbetstiteln "Rum för reflektion: Om sjukrummet i det sena nordiska 1800-talets måleri". Opponent: docent Annika Öhrner (Södertörns Högskola).
Period2024 feb. 16
Typ av evenemangSeminarium
OmfattningNationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Samhällsvetenskap
  • Konstvetenskap