Historisk Tidskrift (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Peer review av tidskriftsartikel
Period2018
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0345-469X