History of Intellectual Culture (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

History of Intellectual Culture (University of Calgary)
Period2018 → …
Typ av tidskriftTidskrift

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia