Human Tissue Lab Steering Committee

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Period2017
VidEXODIAB: Excellence of Diabetes Research in Sweden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap