Humanistiskt robotlabb öppnar upp för andra fakulteter

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Beskrivning

Förhoppningar om att robotar ska kunna hjälpa till i skolan, vården och serviceyrken har gjort att universitetet satsar på Cognitive Robotics Lab som forskningsinfrastruktur. Labbet ska ge fler inom universitetet möjlighet att forska på interaktion mellan människa och robot.
Period2020 maj 28