Hur länge skall man behöva vänta? En uppföljning av rapportskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

Beskrivning

Deltagit som expert/sakkunnig vid IVOs arbete och framställande av rapport med artikelnr IVO-2014-26 http://access.edita.se/optimaker//interface//stream/mabstream.asp?filetype=1&orderlistmainid=5472&printfileid=5472&filex=8223043042368
Period2014 aug. 12014 dec. 31
Arbete förInspektionen för vård och omsorg (IVO), Sverige