I referensgruppen för forskningsprojektet "An investigation of Danish school culture with special consideration given to discipline, benefits from education and cooperation" under ledning av Mads Hermansen vid Copenhagen Business School och som finansierades av Rockwoolfonden under 2003-2006.

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

Beskrivning

Professor Mads Hermansen var projektledare för projektet där sammanlagt 14 personer deltog i olika undersökningar av "dansk skolkultur". I referensgruppen ingick Henrik Högh-Olesen, Henrik Nitschke, Bo Jacobsen, Anders Persson, Karsten Schnack och Peter Gundelach.
Period20032006
Arbete förCopenhagen Business School, Danmark