IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Beskrivning

Special Cluster on Terminal Antenna Systems for 4G and Beyond
Period2013
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1548-5757