IEEE Software (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2011 sep. 30
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0740-7459