IFAC-PapersOnLine (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Reviewer of four submissions.
Period2018
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2405-8963
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik